Copyright

www.athletic-club.eus web gunean (aurrerantzean, Web Gunea), eskuragarri dauden eduki guztiak, nolabait esatearren, testuak, grafikoak, logotipoak, ikonoak, irudiak, entzutezko klipak, datu-bildumak, software, markak, logotipoak eta beste edozein bereizgarri barne, (aurrerantzean, “Edukiak”) Athletic Cluben jabetzakoak dira edo, eurei dagokienez, Athletic Clubek beharrezko eskubideak dauzka, eta industria-jabetzari edo intelektualari buruzko legeek babestuta daude.

Web Guneko Edukiak ezin izango dira erabili, berregin, bikoiztu, kopiatu, saldu, birsaldu, sartu, aldatu, ezta ustiatu ere, beste era batean, ez osorik, ez zatika, ezta erabilera pertsonalaz gaindiko helburuetarako ere, Athletic Clubek horretarako baimena aldez aurretik eta idatziz eman ez badu. Hori dela eta, inork ez ditu Edukiak publikoaren eskura jarri, birsortu, kopiatu, banatu behar inolako komunikabide publikoren bitartez, ezta beroriek ukitu eta aldatu ere, Athletic Clubek idatziz eta aldez aurretik baimendu ezean.

Web Gunea inola maneiatzea edo aldatzea debekatuta dago. Athletic Clubek ez du bere gain hartzen hirugarren batek Web Gunea ukitzetik etorritako erantzukizunik. Inoiz ez da ulertuko Web Gunean sartu eta nabigatzeak Athletic Cluben eskubideak ukatzea, igortzea edo osorik edo zatika ematea dakarrenik. Bereziki Web Gunearen erabiltzaileak debekatuta dauka honakoa:

(i) Web Gunea edo Edukiak aldatzea edo jaistea (salbu eta egokiro ikusteko beharrezkoa bada);

(ii) Web Gunea edo Edukiak erabilera pertsonalaz gaindi erabiltzea;

(iii) Web Gunean edo Edukietan oinarritutako eta hortik eratorritako lanak sortzea;

(iv) Edukiak baliatuz meta etiketarik edo bestelako “testu ezkuturik” sortzea;

(v) datuak bildu edo ateratzeko errobotak, armiarmak, crawlerrak edo antzeko baliabideak erabiltzea edo Web Gunera arrazoirik gabeko karga ekar dakiokeen edozein ekintza aurrera eramatea.

Web Gunea baimenik gabe erabiltzeak eskubidea emango dio Athletic Clubi lege ezargarrien arabera edo Legezko Jakinarazpena barnebiltzen duten Baldintza Orokorren arabera dagokion jarduketa aurrera eramateko.

Copyright © 2016 Athletic Club. Munduko eskubide guztiak erreserbatuta.